Nauka

Poznań i okolice | szukam | Nauka - Szkolenia | 2016-01-22

W zwi?zku z realizowanym projektem unijnym: „Akademia kompetencji j?zykowych mieszka?ców miasta...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Kursy | 2014-11-27

Kursy Portugalskiego i Hiszpa?skiego - darmowe ogłoszenia Poznań

Kursy j?zyka hiszpa?skiego, portugalskiego w Szkole PORTO ALEGRE akredytowanej przez ?l?skiego i Ma?opolskiego Kuratorium...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Kursy | 2014-11-25

Zapraszamy na 4-o dniowe szkolenie w POZNANIU 16,17,18,19 stycze? 2015 Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych unijny -...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Korepetycje | 2014-11-03

こんにちは! Chcia?by? nauczy? si? czego? egzotycznego? Marzysz...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Szkolenia | 2014-10-27

IGD CONSULTING ZAPRASZA NA WARSZTATY „Trening radzenia sobie ze stresem w pracy z dzie?mi w wieku...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Kursy | 2014-10-27

CPC. Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewo?nika drogowego rzeczy, spedycja, Pozna? 07.11-10.11.2014 Firma Koal...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Szkolenia | 2014-10-24

Trening radzenia sobie ze stresem w pracy z dzie?mi w wieku do lat 3 - darmowe ogłoszenia Poznań

IGD CONSULTING ZAPRASZA NA WARSZTATY „Trening radzenia sobie ze stresem w pracy z dzie?mi w wieku do lat 3” ...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Kursy | 2014-10-08

CPC. Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewo?nika drogowego rzeczy, spedycja, POZNA? 7.11.2014r....

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Pozosta?a nauka | 2014-10-02

Szanowni Pa?stwo Zapraszam do udzia?u w zaj?ciach logopedycznych dzieci, m?odzie? oraz osoby doros?e....

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Szkolenia | 2014-09-25

Szukasz nowego zaj?cia? Dotychczasowa praca nie jest ju? interesuj?ca? Lubisz dzieci? Interesuje Ci?...

Reklama - Linki

Reklama