Nauka - Szkolenia

Poznań i okolice | szukam | Nauka - Szkolenia | 2016-01-22

W zwi?zku z realizowanym projektem unijnym: „Akademia kompetencji j?zykowych mieszka?ców miasta...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Szkolenia | 2014-10-27

IGD CONSULTING ZAPRASZA NA WARSZTATY „Trening radzenia sobie ze stresem w pracy z dzie?mi w wieku...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Szkolenia | 2014-10-24

Trening radzenia sobie ze stresem w pracy z dzie?mi w wieku do lat 3 - darmowe ogłoszenia Poznań

IGD CONSULTING ZAPRASZA NA WARSZTATY „Trening radzenia sobie ze stresem w pracy z dzie?mi w wieku do lat 3” ...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Szkolenia | 2014-09-25

Szukasz nowego zaj?cia? Dotychczasowa praca nie jest ju? interesuj?ca? Lubisz dzieci? Interesuje Ci?...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Szkolenia | 2014-09-16

Wielkopolskie Centrum Komputerowe dla Osób Niepe?nosprawnych zaprasza osoby bezrobotne lub pracuj?ce...

cała Polska | oferuję | Nauka - Szkolenia | 2014-08-22

Firma BHP Consulting proponuje Pa?stwu szkolenia okresowe BHP w formie ON - LINE dla: • Pracodawców...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Szkolenia | 2014-08-22

Europejska Akademia Szkoleniowa Zaprasza !!! http://www.akademia-szkoleniowa.pl/

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Szkolenia | 2014-08-20

Wielkopolskie Centrum J?zykowe PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ UNI? EUROPEJSK? W RAMACH EUROPEJSKIEGO...

Poznań i okolice | sprzedam | Nauka - Szkolenia | 2014-07-28

Terapia RTZ pozwala szybko reagowa? na praktyczne problemy pacjenta równolegle pomagaj?c mu krok...

Poznań i okolice | oferuję | Nauka - Szkolenia | 2014-07-01

Szkolenie adresowane jest do kandydatów na Auditorów wewn?trznych Systemu Zarz?dzania Jako?ci?,...

Reklama - Linki

Reklama